2024 2023 2022 2021 2020

ASIPI at WIPO

17/12/2020

Roundtable Panama

22/10/2020

Visit to ONAPI

23/09/2020

2019

ASIPI at APAA

11/11/2019

Seminar in Chile

05/09/2019

ASIPI at EUIPO

19/04/2019

ASIPI at AMPPI

29/03/2019

ASIPI at EUIPO

22/01/2019

2018

ASIPI and USPTO

05/12/2018

ASIPI at INTA 2018

05/06/2018

Roundtable in Cuba

15/03/2018

2017
2016